تبلیغات محیطی

استفاده از رسانه محیطی همزمان با موج تبلیغات در سایر رسانه‌ها، برای تاکید بیشتر و همچنین افزایش اثرگذاری پیام خواهد بود.

آخرین ویرایش در شنبه, 31 تیر 1396 13:13